KOŠER NOSTRA

Len pre Bielu vznešenú Rasu .

Ako Tancuje Kankan Košer Nostra.

28 januára, 2012 Posted by | Uncategorized | 2 komentáre

Sedem bodov Martina Luthera ako naložiť so židmi.

Martin Luther pred katolíckym councilom.

Martin Luther pred katolíckym councilom.

“Aký zúfalý,zlý a diabolský národ,boli po 1400 rokov židia a  dodnes pliagou,morom,našou tragédiou”.

Martin Luther.

V posledný októbrový deň roku 1517 Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Luther bol presvedčený, že predávanie odpustkov zvádzalo ľudí k nesprávnemu presvedčeniu, že hriechy odpúšťa pápež za peniaze a nie Boh na základe úprimného pokánia. Tak sa začal proces reformácie cirkvi a Luther sa dostal do nemilosti pápeža. Svoje učenie odmietol odvolať aj na sneme ríšskych kniežat vo Wormse v roku 1521 a bol pápežom Levom X. v tom istom roku z cirkvi exkomunikovaný. Ocitol sa v nebezpečenstve a musel sa istý čas skrývať. Jeho reformačné učenie sa však napriek všetkému šírilo.

Hlavnými reformačnými zásadami sa stali tézy o prameni viery a pravidle života, ktorým slovo Božie obsiahnuté v Písme Svätom, o ospravedlnení hriešnika samou vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, o prijímaní Večere Pánovej pod obojakým spôsobom a o používaní materinskej reči na službách Božích.

Martin Luther sa narodil 10. novembra 1483 v nemeckom Eislebene. Na želanie svojho otca najprv študoval právo. Rozhodnutie stať sa právnikom zmenil pod vplyvom udalosti, keď počas silnej búrky v lese blesk zabil jeho kamaráta. Vtedy sľúbil svätej Anne, že ak z búrky vyviazne živý, vstúpi do kláštora. Sľub dodržal, prerušil štúdium práva a stal sa augustiánskym mníchom. Neskôr vyštudoval teológiu, stal sa profesorom a kazateľom na univerzite vo Wittenbergu, bol promovaný za doktora teológie.

Martin Luther bol nielen teológ, kazateľ, farár, reformátor, ale aj spisovateľ, prekladateľ Biblie do nemčiny a zakladateľ nemeckého spisovného jazyka. Stal sa ním prekladom Nového zákona (1522), ktorý urobil počas svojho azylu na hrade Wartburg. Neskôr preložil aj Starý zákon (1534). Napísal vyše 100 kníh, bol tiež básnikom, skladateľom a muzikantom, položil základ umeleckej evanjelickej cirkevnej hudby. Zložil aj známu evanjelickú hymnu Hrad prepevný. V roku 1525 Martin Luther oženil; mali šesť detí. Zomrel 18. februára 1546 vo veku 62 rokov vo svojom rodnom meste.

Čítať ďalej

10 januára, 2012 Posted by | Uncategorized | Pridaj komentár

Boers – Pád Bielej Južnej Afriky .

Negerská beštia

Negerská beštia

Najnovšia publikácia vedenia Juhoafrickej ANC , čiernej vládnucej strany, zverejnilo článok s názvom: “Naša Revolučná Lekcia: Nepriateľ prešľapuje,ale aj tak zostáva nepriateľom”. Toto skutočne zjednocuje všetkých belochov v Južnej Afrike ako nepriateľa čierneho režimu. Bieli sa vraj usilujú o zvrhnutie tzv. ANC,čiernej komunistickej vlády.Týmto demonizujú všetkých belochov,aj mozgovo mŕtvych liberálov, ktorí ešte stále podporujú ANC- čiernych vraždiacich komunistov,ešte stále veria na liberálnu židodemokraciu.

Keď sa židodemokrati-komunisti chytia moci,vytvoria tzv. Pravicu a Ľavicu. Rozdiel medzi pravicou a ľavicou nie je žiadny,lebo sú financovaní tými istými židmi,čo vlastnia média,tako manipulujú ľudí doprava a doľava,že väčšina ľudí ani nevie čo sa vlastne okolo nich deje.Tak je to aj Južnej Afrike,kde sú dve strany ANC(afrikan national congress-komunisti) a DA(demokratická alliancia).Za týmito stranami stoji Židovsko-rabbínska, Banková Mafia.Nová tzv. opozičná strana proti ANC je Demokratická Aliancia (DA) a jej finančníkom a predsedom je židovka Helena Suzmanová a patrónom strany, žid Harry Oppenheimer, ktorý ešte donedávna bol zastáncom a agitátorom ANC- čiernych komunistov. V skutočnosti, Harry Oppenheimer sám, v roku 1994 sa chválil, že bol “tichý motor, ktorý poháňal ANC”. (USA Today 20. júna 1994).

Niekoľkoročnou propagandou na celý svet,urobili židia z vraha Mandelu, nositeľa košernej Nobelovej ceny za mier a prezidenta JAR. Mandela bol a je komunista a vrah,dostal doživotie za bombové útoky na vlaky a autobusy.

Čierny komunisti z ANC sa bohato odmenili Oppenheimerovi, ktorí je agentom Rothschildovej židovskej bankovej mafie. Čierni komunisti,ktorých židia nastolili po bielych v Južnej Afrike,prakticky odovzdali bohactvo južnej Afriky židom. Čierni komunisti pri prevzatí moci poskytli absolútne obchodné zvýhodnenia, prenos bohatstva republiky JAR, do rúk židovskích finančníkov, čiže medzinárodnej židovskej bankovej mafie.Diamanty sa začali voziť rovno do Tel Avivu a New Yorku. V tomto procese sa hrsť čiernych oligarchov obohatila,za ktorými stála zase hŕstka židov, operujúca ako vždy za oponou, aby pomaly vyciciali ekonomiku a bielu krv, Juhoafrickej republiky. Čítať ďalej

3 januára, 2012 Posted by | Uncategorized | Pridaj komentár

Voľby v Rusku . Kto Financuje Zlodejov a Vrahov na Slovensku.

USA-United State of Antikrist

USA-United State of Antikrist

4.Decembra sa naplnila Ruská Duma 450 novými poslancami Federálnej snemovne.Putinová strana Jednotné Rusko získala skoro 50 % hlasov.

Ruská NGO-mimovládna organizácia “GOLOS” vyhlásila voľby za neplatné a obvinila Stranu V.Putina Jednotné Rusko, že podvodom vyhrali voľby. “Golos” je NGO(non govermental organization) financovaný Americkou tzv. NGO,NED (National Endowment for Democracy). Táto organizácia je sponzorovaná teroristickou vládou USA a úlohou tejto organizácie je podporovať  politické strany a organizácie po celom svete,ktoré sú priateľské vláde USA a ekonomike USA.

Americká NED robí verejne to čo CIA po desaťročia robí tajne,mení režim v cudzej krajine,ktorý je nepriateľský USA na priateľský. Úlohou je podporovať DEMOKRACIU(mafiokraciu) naklonenú záujmom USA. Operuje a je financovaná košerným ministerstvom zahraničia USA. Slúži židovskej bankovej mafii na destabilizáciu a economickému rabovaniu vybraných krajín v prospech židovských bankárov,ktorí vlastnia USA od hlavy po päty.

Byť úplný tak takéto organizácie sú tri , IRI (International Republican Institute),NDI (NationalDemocratic Institute) a menovaná (National Endowment for Democracy). (endowment znamená Nadácia). Tieto organizácie podporujú GOLOS finančne a ideologicky proti legitimne zvolenej váde.

GOLOS sa sám nazýva NGO od roku 2000 ako nadácia na podporu democracie a osobnej slobody.Hovoria o sebe ako výlučne Ruskej nezávislej organizácii dohliadajúcej na regulárnosť volieb v Rusku. V skutočnosti však slúži proti záujmom Ruska v prospech židovskej teroristickej vlády USA vo Washingtone D.C.(District of Criminals). Tým,že berú financie zo zahraničia porušujú zákon Ruska a mali by byť pozatýkaní za protištátnu činnosť a vlastizradu. Čítať ďalej

1 januára, 2012 Posted by | Uncategorized | Pridaj komentár