KOŠER NOSTRA

Len pre Bielu vznešenú Rasu .

Sedem bodov Martina Luthera ako naložiť so židmi.

Martin Luther pred katolíckym councilom.

Martin Luther pred katolíckym councilom.

“Aký zúfalý,zlý a diabolský národ,boli po 1400 rokov židia a  dodnes pliagou,morom,našou tragédiou”.

Martin Luther.

V posledný októbrový deň roku 1517 Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Luther bol presvedčený, že predávanie odpustkov zvádzalo ľudí k nesprávnemu presvedčeniu, že hriechy odpúšťa pápež za peniaze a nie Boh na základe úprimného pokánia. Tak sa začal proces reformácie cirkvi a Luther sa dostal do nemilosti pápeža. Svoje učenie odmietol odvolať aj na sneme ríšskych kniežat vo Wormse v roku 1521 a bol pápežom Levom X. v tom istom roku z cirkvi exkomunikovaný. Ocitol sa v nebezpečenstve a musel sa istý čas skrývať. Jeho reformačné učenie sa však napriek všetkému šírilo.

Hlavnými reformačnými zásadami sa stali tézy o prameni viery a pravidle života, ktorým slovo Božie obsiahnuté v Písme Svätom, o ospravedlnení hriešnika samou vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, o prijímaní Večere Pánovej pod obojakým spôsobom a o používaní materinskej reči na službách Božích.

Martin Luther sa narodil 10. novembra 1483 v nemeckom Eislebene. Na želanie svojho otca najprv študoval právo. Rozhodnutie stať sa právnikom zmenil pod vplyvom udalosti, keď počas silnej búrky v lese blesk zabil jeho kamaráta. Vtedy sľúbil svätej Anne, že ak z búrky vyviazne živý, vstúpi do kláštora. Sľub dodržal, prerušil štúdium práva a stal sa augustiánskym mníchom. Neskôr vyštudoval teológiu, stal sa profesorom a kazateľom na univerzite vo Wittenbergu, bol promovaný za doktora teológie.

Martin Luther bol nielen teológ, kazateľ, farár, reformátor, ale aj spisovateľ, prekladateľ Biblie do nemčiny a zakladateľ nemeckého spisovného jazyka. Stal sa ním prekladom Nového zákona (1522), ktorý urobil počas svojho azylu na hrade Wartburg. Neskôr preložil aj Starý zákon (1534). Napísal vyše 100 kníh, bol tiež básnikom, skladateľom a muzikantom, položil základ umeleckej evanjelickej cirkevnej hudby. Zložil aj známu evanjelickú hymnu Hrad prepevný. V roku 1525 Martin Luther oženil; mali šesť detí. Zomrel 18. februára 1546 vo veku 62 rokov vo svojom rodnom meste.


Jeho nasledovníci,ktorí sa postavili proti pápežovi a katolíckej doktríne boli prenasledovaní, vraždení ba niektorí aj po svojej smrti boli vykopávaní zo zeme a ich ostatky upaľované. Základ tomu položil Ján Hus, jeden z najväčších Slovanov aký kedy žili. To čo robila katolícka církev voči reformantom,ktorí nerobili nič inné len sa postavili za pravdu a pravé učenie Ježiša Krista,nebolo nič inné len nepríčetné diabolské vraždenie za pravdu,tak ako to robili,židoboľševíci v Rusku. Protestanti vynálezom tlačiarne rozširovali Bibliu po celej Európe, aby sa každý kresťan sám presvedčil o pravom kresťanstve a pravosti Písma Svätého.

Málo kto však vie čo písal Martim Luther o židoch, ako o plemene hadov,zlodejov a vrahov. Martin Luther ovládal Latinčinu aj Starovekú Hebrejštinu. Čítal židovký Talmud,ktorí je jedinným zdrojom učenia židov. Martin Luther odsúdil Talmud ako špinavú, diabolsku knihu antikrista a židov za zlodejov,parazitov a vrahov.
Napísal veľa kníh proti židom, ale tie neboli príliš publikované. Našiel sa však dobrý človek a preložil jeho zápisky a poznámky o židoch. Z jeho poznámok je najviac na svete známo tzv, SEDEM bodov proti židom,a “židia a ich lži”, ktoré publikovala aj Wikipedia.

Bod Prvý ;

Čo kresťania majú urobiť s prekliatou rasou vyvrhnutých židov,keď už žijú medzi nami? Židovské synagógy a školy spáliť na popol a žvyšky pochovať z dohľadu kresťanov.

Bod Druhý;

Domy vo vlastníctve židov zbúrané a ich majitelia umiestnení v poľnohospodárskych budovách.

Bod Tretí;

Ich kniha Talmud a ich religijné knihy zhabané a spálené.

Bod Štvrtý;

Zakázať rabajom učiť a kázať , ak neposlúchnu, popraviť.

Bod Piaty;

Pre bezpečnosť kresťanov, zakázať židom používať cesty.

Bod Šiesty;

Zakázať úžerníctvo, všetko zlato a striebro zhabať a držať z očí, lebo všetko zlato a striebro bolo nakradné a podvodmi a vraždami nahanobené.

Bod Siedmy;

Žídom a židovkám dať do ruky motyky,cepy,kosy a naučiť tých lenivých parazitov uživiť sa poctivou prácou,potiť sa drinou na chlieb.
———————————————————————————————————–
Ďaľšie z poznámok M. Luthera;

“Čital som a počul veľa historiek o židoch a úplne sa zhodujú so slovami Ježiša Krista-Jahšui. Menovite ako židia,otrávili studne vraždili proti nim svedčiacich svedkov a nevinných kresťanov,unášali a vraždili deti. Za tieto činy boli židia upaľovaní a masakrovaní. Židia toto všetko popierajú,ale ja poukazujem na učenie a varovanie Ježiša Krista pred týmito jedovatými hadmi a sám ich nazval hadím a diablovým plemenon. Z týchto dôvodov ich nechcem vidieť tam kde žijú kresťania.Turci a ostatní pohania netolerujú to, čo my kresťania ,znášať týchto jedovatých hadov, mladých diablov medzi sebou a niet hošieho nepriateľa kresťanom, než sú židia”.
“Židia sú klamári a falšovatelia Písma Svätého. Falšovali a pozmeňovali Písmo Sväté od začiatku do konca,ba ešte dodávali svoju interpretáciu ako je kniha Esther.” Khiha Esther v ktorej sa slovo Boh či motlitba nenachádza”.
“Robíme veľkú chybu ak sa židov nadobro nezbavíme.”

“Bez ďaľších dôkazov ako je Stará Zmluva, žiadna osoba na svete nezmení môj názor na židov ako na miešanú degenerovanú rasu najväčšej spodiny s celého sveta, charakterom ako Tatári,Turci,cigáni a podobná zberba.”
————————————————————————————————————-
Jedinou chybou Protestanstva bolo,že sa snažili previesť židov na kresťanskú vieru. Ako hovorí Stará a Nová zmluva ,kniha DEUTERONOMIUM 23;2 Bastard sa nesmie zúčastniť zhromaždenia Božieho”. Keď sa židia dostali do kresťanstva urobili z neho to čo sám žid je. Bastardizovali učenie našich otcov,dneska je kresťanstvo a hlavne Slovenská Biblia,tak falšovaná,že sa jej skoro nedá rozumieť. Dúfam,že náš Stvoriteľ v nebi ma pre tých čo falšovali Písmo Sväté to najhorúcejšie miesto v pekle,kde sa budú škvariť po milénia.

Martin Luther nevedel,že židia sú z Biblie Kanáanci,Edomejci a rôzna miešaná zberba,ktorú Boh prikázal Dvanástim kmeňom Jakobovým vykynožiť z povrchu Zeme,pre ich diabolské činy a ich nehoráznu sexuálnu perverzitu. Naši predkovia zlyhali a nepočúvli nášho stvoriteľa. Dnes sme ako otroci satanskej rase židov,keď nás ničia ekonomicky,keď sa z dávnych úžerníkov stáli Bankári čo ovládli skoro celý svet.

Zobuďte sa Bratia a ukážme tejto špíne zlodejov a vrahov v Slovenskej vláde,kto bol a je predurčeny byť na Slovensku a Svete pánom, Biela Rasa Adama .

A vy katolíci,ktorí ste ešte neprehĺtli nenávisť pre Martina Luthera len toľko,že Slovenskí Národní buditeľia do jedného boli Protestanti-Evanjelici.

Na záver len toľko,že tých dvanásť kmeňov Domu Israelského sme my Bieli Európania. Sám Ježiš Kristus-Jahšua povedal v Matúšovi 15;24 : Ja som po­slaný len k strateným ov­ciam domu Iz­rael­ského. Stratené ovce boli naši praotcovia ,ktorí pomaly osídľovali Európu už v čase Ježša Krista na Zemi.

Nasledujúci obrázok je stránka zo židovského Almanacu,pod názvom,” Identiy Crisis”, v ktorom sami židia píšu,že je “Nesprávne Nazývať Židov IZRAELITOV alebo Hebrejcov,lebo židovstvo pochádza od EDOMA”.

Toto by mal vedieť každý kazateľ v kostole a každý kresťan,čistej rasy Adama. 

Židovský Almanac v ktorm židia sami píšu,že je nespávne nazývať žida israelitom a že židovstvo a židia sú EDOMEJCI

Židovský Almanac v ktorm židia sami píšu,že je nespávne nazývať žida israelitom a že židovstvo a židia sú EDOMEJCI

10 januára, 2012 - Posted by | Uncategorized

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: